Sveriges sötvattensfiskar

Fotografier på levande sötvattensfiskar. Bilderna tagna i akvarium.

1. Abborre_H9R1865.jpg 2. BäcköringA4 _H9R1693.JPG 3. Bäckröding_08A2085.jpg 4. Flodnejonöga A4 relativ H9R2582.JPG 5. Storspigg.jpg 6. Gärs A4 absolut_40A5507.JPG 7. Harr 08A0331.jpg 8. Id 08A9656.jpg 9. Löja  A4 40A5446.JPG 10. Mört.jpg 11. Ruda A4_H9R2079 relativ.JPG 11. Ruda vuxen.jpg 12. Sik _08A0219.jpg 13. Fjällröding LU 08A8863.jpg 14. Havsöring.jpg 15. Lake.jpg 16. Stäm.jpg 17. Stensimpa 08A9812.jpg 18. Insjööring.jpg 19. Nors LU.jpg 20. Gädda.jpg 21. Småspigg A4.jpg 22. Lax.jpg 23. Bäcknejonöga A4.jpg 24. Brax LU 08A9068.jpg 25. Elritsa stim färdig.jpg 26. Sarv _0.jpg 27. Sutare_08A1399 LU_0.jpg 28. Bergsimpa LU_08A2249_0.jpg 29. Kandaröding Hane_LU 08A2549_0.jpg 31 Indianlax LU_08A4577_0.jpg 32. siklöja LU_08A4652 .jpg 33. Grönling 1487_0.jpg 34 Ål_08A9873_0.jpg 35. Skrubbskädda_08A4456_0.jpg 36. Svartmunnad smörbult par.jpg 37. Vimma_0.jpg 38. Färna_08A1788 (kopia).jpg 39 Björkna  .jpg 40. Regnbåge_08A7353 .jpg 41. Guldfisk_08A1913_0.jpg