Sveriges fåglar

Bilder på fågelarter som häckar i Sverige. I kronologisk ordning. 

0102 knölsvan_MG_6805.jpg 0103 Sångsvan_N2J2426.jpg 0104 Sädgäss_N2J2049.jpg 0107 Fjällgås_58A7693.jpg 0108 grågås_58A7249.jpg 0109_MG_6013.jpg 0110 Vitkindad gås_H9R4772.jpg 0111 Gravand_MG_0628.jpg 0114bläsand4.jpg 0115 Snatterand_MG_5797 08-19-17-568.jpg 0116 Kricka 453 08-19-17-563.jpg 0117 Gräsand_H9R3342.JPG 0118 Stjärtand_N2J8893 08-19-17-552.jpg 0121 årta 08-19-17-547.jpg 0122 skedand 08-19-17-541.jpg 0123 Brunand_MG_5860 08-19-17-538.jpg 0124 vigg_MG_0552 08-19-17-534.jpg 0128 Ejder_H9R0109.jpg 0129 alfågel_MG_0694 08-19-17-525.jpg 0130 sjöorre_MG_8459 08-19-17-521.jpg 0131 svärtaRW_2320 08-19-17-517.jpg 0201 knipa_MG_8424.jpg 0204 salskrake.jpg 0205 småskrake 08-19-17-511.jpg 0206 storskrake_MG_8852 08-19-17-507.jpg 0207 Järpe_MG_0234.JPG 0208 Dalripa_MG_0936.JPG 0211 fjällripa 207 08-19-17-496.JPG 0212 orre MG_4966.jpg 0213 Tjäder.jpg 0214 Rapphöna IMG0047.jpg 0215 vaktelG_9916.jpg 0218 Fasan_MG_1554.JPG 0219 Smålom22.jpg 0220 Storlom_58A1134 beskuren.JPG 0221 Smådoppin_MG_6219.JPG 0222 skäggdopping_MG_6977.jpg 0225 gråhakedopping CRW_1560.jpg 0226 Svarthakedopping_MG_9455.jpg 0227 Svarthalsad dopping färdig_MG_7284.jpg 0228 Storskarv IMG_1073.jpg 0301 Toppskarv_H9R4967.jpg 0304 rördrom_H9R3654.jpg 0305 Häger_MG_7699.jpg 0306 Vit stork_H9R3044.JPG 0307 Bivråk_H9R2665.JPG 0308 brun glada_MG_7837.jpg 0311 Glada_H9R3216.jpg 0312 Havsörn 065.jpg 0313 brun kärrhök_58A5305.jpg 0314 blå kärrhök_MG_4862.jpg 0315 Ängshök_MG_7582.jpg 0318 duvhök_MG_5094.jpg 0319 Sparvhök_H9R3709.JPG 0320 Ormvrå_MG_1723.jpg 0321 fjällvråk_MG_1646.jpg 0322 kungsörn_MG_2226.jpg 0325 Fiskgjuse_H9R9847.jpg 0326 Tornfalk_MG_1911.jpg 0327 stenfalk019.jpg 0328 lärkfalk IMG_8413.jpg 0402 jaktfalk.jpg 0402 Jaktfalk.jpg 0403 pilgrimsfalk_I0B2200.jpg 0404 Vattenrall_I0B7346.jpg 0405 småfläckig sumphöna.jpg 0408 Kornknarr_MG_9539.jpg 0409 Rörhöna_MG_6133.JPG 0410 sothöna 6730.jpg 0411 Trana _MG_5173.jpg 0412 Strandskata_MG_9138.jpg 0415 skärfläcka_58A0092.jpg 0416 Mindre strandpipare_MG_6167.jpg 0417 större strandpipare_MG_1598.jpg 0418 Svartbent strand_MG_9814.jpg 0419 FjällpipareMG_1166.jpg 0422 ljungpipare_MG_9464.jpg 0423 Tofsvipa_N2J1290.jpg 0424 Mosnäppa IMG_8721.JPG 0425 skärsnäppa_MG_7660.jpg 0426 Kärrsnäppa23.jpg 0429 myrsnäppa_MG_1174.jpg 0430 Brushane.jpg 0502 Dvärgbeckasin.jpg 0503 enkelbeckasin.jpg 0506 Dubbelbeckasin_MG_9986.JPG 0507 morkulla22.jpg 0508 rödspovCRW_3377.jpg 0510 myrspov_MG_9731.JPG 0513 Småspov5.jpg 0514_N2J9510.jpg 0515 Drillsnäppa _MG_9335.jpg 0516 skogssnäppa04.jpg 0517 Svartsnäppa435.jpg 0520 Gluttsnäppa_MG_9417 2.JPG 0521 Grönbena _MG_8459.jpg 0522 rödbena_N2J9187.jpg 0523 roskarl 036.jpg 0524 Smalnäbbad simsnäppa_58A1415.JPG 0527 Labb_MG_8037.jpg 0528 Fjällabb_MG_2484.jpg 0529 Dvärgmås_MG_6316.jpg 0530_MG_9380.jpg 0531 Fiskmås_MG_7868.jpg 0603 silltrut sittande.jpg 0604 gråtrut 1000024.jpg 0605 Havstrut.jpg 0607 Tretåig mås_H9R1210.JPG 0610 Småtärna.jpg 0611 skräntärna4.jpg 0612 svarttärna_MG_0996.jpg 0613 silvertärna 455.jpg 0614 fisktärna N2J7988.jpg 0617 kenta_H9R3245.jpg 0618 sillgrissla 0872.jpg 0619 Tordmule.jpg 0620 Tobisgrissla CRW_2363.jpg 0621 Stadsduva_58A7145.jpg 0624 Skogsduva.jpg 0625 ringduva_58A5269.jpg 0626 turkduva_MG_6545.jpg 0627 Gök4.jpg 0628 Tornuggla.jpg 0701 Berguv33.jpg 0702 fjälluggla 175.jpg 0703 hökuggla03.jpg 0704 Sparvuggla omtöcknad_MG_4489.jpg 0705 kattuggla_MG_9829.jpg 0708 slaguggla CRW_0539.jpg 0709 lappuggla par.jpg 0710 Hornuggla_MG_5753.JPG 0711 Jorduggla_H9R9047.JPG 0712 pärluggla_N2J0619.jpg 0715 Nattskärra fotad i Ghana_37A5816.JPG 0716 tornseglare CRW_3023.jpg 0717 Kungsfiskare_MG_7664.jpg 0718 Göktyta.jpg 0719 gråspett_MG_4579 gråspett.JPG 0722 gröngölingCRW_3464.jpg 0723 spillkråka_MG_3917.jpg 0724 Större hackspett45.jpg 0725 vitryggig hack 012.jpg 0726 mindre hackspett_MG_7293.jpg 0729 tretåig hackspett_MG_5458.jpg 0730 trädlärkaCRW_2220.jpg 0801 Berglärka_MG_9957.jpg 0802 backsvala.jpg 0806 Hussvala22.jpg 0807 fältpiplärka CRW_3554.jpg 0808 trädpiplärka_MG_6638.jpg 0809 ängspiplärka MG_1267.jpg 0812 Rödstrupig piplärka_MG_0010 2.JPG 0813 skärpip3.jpg 0814 Gulärla2.jpg 0816 Sädesärla_MG_7222.JPG 0819 sidensvans_MG_3656.jpg 0820 strömstare_MG_4089.jpg 0821 gärdsmyg IMG0078.jpg 0822 järnsparv 030.jpg 0823 rödhake_MG_2840.jpg 0826 näktergal_MG_0298.jpg 0827 Blåhake MG_0504.jpg 0829 Svart Rödstjärt _MG_0880.jpg 0830 Rödstjärt CRW_1098.jpg 0902 buskskvätta_N2J9482.jpg 0903 Svarthakad busk_MG_8444.jpg 0904 Stenskvätta_MG_9666.JPG 0905 ringtrast 006.jpg 0906 Koltrast_I0B8814.jpg 0910 Taltrast324.jpg 0912 Dubbeltrast34.jpg 0913 Gräshoppsångare12.jpg 0916 flodsångare2_MG_0272.jpg 0917 Vassångare.jpg 0918 sävsångare4.jpg 0919 Busksångare_MG_0944.jpg 0920 kärrsångare 146.jpg 0923 rörsångare_MG_1139.jpg 0924 Trastsångare_MG_9079.jpg 0925 härmsångare_MG_9520.jpg 0926 höksångare CRW_3434.jpg 0927 ärtsångare_MG_0468.jpg 0930 Törnsångare_MG_9715.jpg 1001 trädgårdssångare_MG_9975.jpg 1002 svarthätta vk06.jpg 1003 lundsångare_N2J9378.jpg 1004 nordsångare 057.jpg 1007 GrönsångareH9R1990.jpg 1008 gransångare 099.jpg 1009 Lövsångare_MG_9719.JPG 1010 kungsfågel_MG_8290.jpg 1011 Brandkronad kungsfågelCRW_3559.jpg 1014 grå flug färdig.jpg 1015 mindre flugsnappare_N2J8341.jpg 1016 Halsbandsflugsnappare_MG_0219.jpg 1017 Svartvit flugsnappare_MG_9724.jpg 1018 Skäggmes _H9R7292.jpg 1022 Entita_MG_9611.jpg 1023 talltita_MG_4299.jpg 1025 tofsmes vk.jpg 1028 Svartmes_MG_3878.jpg 1030 talgoxe_MG_3807.jpg 1031 nötväckaCRW_1398.jpg 1101 trädkrypare_58A4755.jpg 1104 Pungmes_MG_1049.jpg 1105 Sommargylling_MG_1162.jpg 1106 törnskata_N2J9583.jpg 1107 varfågel_MG_3359.jpg 1108 nötskrika.jpg 1110 Nötkråka CRW_3993.jpg 1111 lavskrika_MG_7425.jpg 1112 Skata_MG_3705.jpg 1114 kaja_37A8058.jpg 1115 Råka_H9R2941.JPG 1118 Kråka_MG_9618.jpg 1119 korp IMG0074.jpg 1121 gråsparv_MG_6182.jpg 1122 Pilfink_MG_9736.jpg 1126 Bergfink_MG_9638.jpg 1127 gulhämpling_MG_9516.jpg 1128 Grönfink44.jpg 1129 steglits003.jpg 1202 grönsiska_MG_9536.jpg Hämpling.jpg 1204 vinterhämpling_MG_8882.jpg 1205 gråsiska.jpg 1206 snösiska_MG_4439.jpg 1209 mindre korsnäbb_MG_9915.jpg 1210 Större korsnäbb_MG_5409.jpg 1211 bändelkorsnäbb_MG_4712.jpg 1212 rosenfink2.jpg 1213 Tallbit_I0B9498.jpg 1216 Domherre_MG_4374.jpg 1217 stenknäck_MG_9576.jpg 1218 lappsparv_MG_8768.jpg 1219 Snösparv_MG_9742.jpg 1223 ortolansparv.jpg 1225 dvärgsparv 054.jpg 1230 Sävsparv _MG_8758.jpg 1231 Kornsparv_MG_6997.jpg